National Academy of Theatre Arts in Krakow: My anxiety pax a weapon

National Academy of Theatre Arts in Krakow

Inscenace vychází z díla současného polského spisovatele Mateusze Pakula, laureáta a několikanásobného finalisty ceny Gdyně Drama. Jeho hry jsou uváděny v celém Polsku, některé pak byly přeloženy do angličtiny, němčiny, češtiny, španělštiny nebo ukrajinštiny. Inscenace My anxiety pax a weapon se dotýká důležitého problému a současně i hrozby moderního světa, totiž
znečištění přírody. Nikoliv však jen v rámci ekologie a třídění odpadu. Upozornění! Inscenace není vhodná pro diváky mladší 16 let. V představení jsou použity stroboskop a výrobníky kouře.