Kateřina Šimáčková: Lze skrze právo dosáhnout spravedlnosti?

Scéna: Kongresový sál

 

JUDr. Kateřina Šimáčková, PhDr je ve svých jednapadesáti letech nejmladší soudkyní Ústavního soudu České republiky. I tak už má na svém kontě řadu přelomových rozhodnutí. O nich a obecněji o úloze českého Ústavního soudu bude naše setkání, pořádané ve spolupráci s Centrum experimentálního divadla, p.o. Kateřina Šimáčková je soudkyní Ústavního soudu od r. 2013. Dříve působila jako právnička krajské hygienické stanice, asistentka ústavního soudce JUDr. Antonína Procházky a jako advokátní koncipientka. Advokacii se věnovala patnáct let a v roce 2009 z ní odešla do justice, přímo na Nejvyšší správní soud. Dva roky také byla členkou Legislativní rady vlády. Od počátku devadesátých let vyučuje na katedře ústavního práva Právnická fakulta Masarykovy univerzity.

Vstup zdarma