O Projektu CED

Činností Projektu CED je vyhledávání a podpora vznikajících kvalitních uměleckých aktivit a to zejména divadelních. To zahrnuje zejména organizování festivalů, velkých divadelních akcí, vystoupení domácích a zahraničních umělců, provozování výstavní galerie Katakomby a knihovny spojené s archivem.

 

Projekt CED je aktivitou Centra experimentálního divadla, příspěvkové organizace.

 

Centrum experimentálního divadla (CED) je příspěvkovou organizací Statutárního města Brna a zajišťuje činnost divadelních souborů - Divadla Husa na provázku, HaDivadla, Divadla U stolu a Projektu CED.