Technické informace

Areál Centra experimentálního divadla je tvořen budovou na Zelném trhu (Dům pánů z Fanalu) a budovou na ul. Petrská (Nová scéna). Obě budovy jsou propojeny prostorem venkovní Alžbětinské scény. V podzemním prostoru Domu pánů z Fanalu se nachází výstavní prostory Galerie Katakomby a Sklepní scéna. V patrech domu jsou kanceláře, knihovna, klubovna a kongresový sál. Venkovní scéna nejen propojuje obě budovy, ale je samostatným prvkem areálu, je to otevřený divadelní prostor, variace na Shakespearova londýnská pavlačová divadla. V budově Nové scény jsou v podzemí umístěny technické a skladové prostory, v přízemí je foyer s šatnou pro diváky. Prostor scény se nachází přímo nad prostorem foyer, a s tímto prostorem je i propojena schodištěm diváků.

Technické informace ke stažení (PDF, 9 MB)

Technické informace ke stažení - starší verze (PDF, 18.6 MB)