Měsíc autorského čtení

web: http://www.autorskecteni.cz/2016/cz/o-festivalu

Literární festival Měsíc autorského čtení (MAČ) vznikl v roce 2000 v Brně a postupně se rozšířil do dalších měst. Nejdříve v roce 2011 do Ostravy, o rok později přibyla Wrocław s Košicemi a v roce 2015 Lvov.

MAČ zahrnuje dvě hlavní programové linie. Jedna, tak zvaně domácí, reprezentuje literatuty pořadatelských zemí, druhá literaturu jiné země, která je v daném roce čestným hostem. MAČ tak denně představuje dva spisovatele: čestného hosta a autora či autorku z Česka, Slovenska, Polska a Ukrajiny. Akce se po jedenatřicet dní nepřetržitě stěhuje z jednoho pořadatelského města do druhého. Celkem se v každém z nich představuje šedesát dva spisovatelů.