Zpráva o zázraku (Josef Toufar)

 

 

Námět • Miloš Doležal
Scénář • Alžběta Michalová a Barbara Herz
Režie • Barbara Herz
Dramaturgie • Alžběta Michalová
Hrají • Michal Bumbálek, Pavel Doucek, Milada Vyhnálková, Ondřej Kraus a Tomáš Žilinský
Scénografie • Markéta Sládečková
Hudba • Mario Buzzi
Jevištní technika • Jakub Kubíček, Petr Ondrůj

 

 

Dne 11. prosince 1949 se v číhošťském kostele pohnul kříž. Vidělo to devatenáct z těch, kdo byli v kostele. Farář Josef Toufar ale zázrak neviděl, protože stál na kazatelně a mluvil o nutnosti pevné víry, neboť uprostřed vás stojí, kterého neznáte. Při těchto slovech se křížek vychýlil. Byl to zázrak? Pro ty, kteří vše viděli na vlastní oči? A pro členy tajné policie? Ti v lednu 1950 Josefa Toufara zatkli a brutálně mučili, aby získali jeho přiznání, jak dokázal s křížkem pohybovat. Obludné divadlo politických procesů mělo teprve nastat. Nenastalo, protože Josef Toufar zemřel dřív, než mohlo k soudu dojít. Následkům mučení podlehl po měsíci ve stejné nemocnici, ve které se za devatenáct let budou snažit zachránit Jana Palacha.

 

Mohla však celá kauza skončit Toufarovým tajným pohřbem do společného hrobu v Ďáblicích? Komunistický režim si dal záležet, aby z případu vytěžil co nejvíce. Vznikl propagandistický film Běda tomu, skrze něhož přichází pobouření, ve kterém byla očerněna katolická církev. Film, stejně jako mnoho dalších snah, se posléze snažilo případ pohybu křížku v Číhošti vysvětlit. Tahal Toufar za provázek? Nebo to celé nakonec byla tajná provokace StB? Případně skupinová halucinace? Samovolné puknutí dřeva na oltáři?

 

A nespočívá onen zázrak v tom, kým byl Josef Toufar, který pro svou víru a lásku k lidem dokázal přijmout svůj kříž a myšlenku, že bychom měli žít tak, jako bychom dnes měli umřít?

 

 

Inscenace Zpráva o zázraku (Josef Toufar) pracuje téměř výhradně s dokumentárními materiály, ať už jsou to výslechové protokoly, vzpomínky, pitevní zprávy či dopisy prezidentu Gottwaldovi. Úhly pohledu se mění, výchozí otázka zůstává: Jsme ochotni uvěřit v zázrak?

 

 

Děkujeme Miloši Doležalovi za poskytnutí materiálů z knihy „Jako bychom dnes zemřít měli“ a autorům projektu „Historie 1950: příběhy jednoho zázraku“.

 

Autorka fotografií: Kateřina Barvířová

 

Inscenace vznikla v rámci projektu ProEntrée.