University of Music and Performing Arts Graz: Romulus the Great

University of Music and Performing Arts Graz

Když se Řím řítí do záhuby, jsou zde dvě možnosti, co udělat: čelit neodvratitelné smrti, nebo utíkat pryč. Setkat se s koncem, nebo si pohodově vychutnat poslední vejce k snídani. Žádné zprávy nemohou změnit svět. To mohou pouze činy, které se staly předtím, než ony zprávy dorazily. Spravedlnost, drahý příteli, to je příšerná věc. Režisérka Claudia Bossard
vytvořila inscenaci, ve které se za pomoci textu snaží reflektovat aktuální politickou situaci a kulturu masmédií, ve které teď žijeme.