ProEntrée

RÁJ21.1.2019 10:02:00

Vítěz ProEntrée pro sezónu 2018/2019 je inscenace RÁJ - zážitková přednáška s podtitulem EXOTIKA - levně, bezpečně, pro všechny.

Inscenační tým: Miroslav Lukačovič, Jakub Liška, Alžběta Vaculčiaková, Tereza Stachová a David Petráš

ProEntrée 2018/19: výzva pro divadelní sezonu 2018/201921.9.2018 15:36:00

“realizace podzim/zima 2018”

Centrum experimentálního divadla, p. o. (CED) vypisuje otevřenou výzvu projektu ProEntrée 2018.

Výzva je určena mladým divadelníkům (nově vznikajícím či již existujícím divadelním skupinám). Vybraný umělecký tým bude mít možnost realizovat inscenaci v prostoru Sklepní scény CED.

CED podporuje aktivity nastupujících generací nadějných divadelních umělců, ať už jde o profesionály či divadelníky teprve se prosazující v profesionálním divadle. Projekt ProEntrée směřuje právě
ke zviditelnění a nasměrování prvních profesionálních kroků začínajících divadelníků a umožňuje realizovat divadelní projekt v profesionálních podmínkách CED.

 

Podmínky účasti:

Umělecký tým (režisér, dramaturg a scénograf) musí být tvořen studenty, případně absolventy uměleckých vysokých škol (JAMU, DAMU, VŠMU a umělecko-teoretických oborů univerzit). Absolventi se však mohou hlásit do projektu maximálně tři roky od absolutoria v bakalářském nebo magisterském stupni vysoké školy. Počítá se datum odevzdání přihlášky. Umělecký tým, který v minulosti již realizoval inscenaci v rámci projektu ProEntrée se nemůže výběrového řízení zúčastnit, jeho jednotliví členové v rámci jiného týmu však ano. Všichni členové uměleckého týmu potvrzují a ručí za svůj projekt podpisem na přihlášce.

Inscenace může být už rozpracována v době podání přihlášky.  Bude brán zřetel na časový harmonogram.

 

Přihláška musí obsahovat:

Podmínkou je směřovat k realizaci komorního jevištního tvaru o maximálním počtu pěti herců - vzhledem k budoucímu reprízování inscenace a provozně technickým podmínkám Projektu CED.

 

Uzávěrka přihlášek je dne 14. 10. 2018.

Přihlášky zasílejte manažerce Projektu CED – Lence Jirků – Centrum experimentálního divadla, p. o., Zelný trh 9, 602 00 Brno (může být i elektronicky), ced@ced-brno.cz. V případě zaslání poštou rozhoduje datum podání.

 

Vyhodnocení:

Vítězný tým bude vybrán komisí složenou z ředitele CED, manažerky Projektu CED, uměleckého vedoucího Projektu CED, zástupce ředitele CED a přizvaných dvou členů odborné veřejnosti nejpozději do 21. října 2018.

 

Realizace:

CED uzavře s vybraným tvůrčím týmem smlouvu a na jejím základě vloží do projektu finanční částku
v maximální výši 65 000 Kč.

Z této částky mohou být hrazeny:

honoráře uměleckému týmu (režisér, dramaturg, scénograf),

CED dále poskytne a prostřednictvím Projektu CED organizačně zajistí:

CED bude vlastníkem veškerých práv k uvádění inscenace. Inscenace bude vždy (i v případě případných zájezdů) prezentována jako vlastní inscenace CED realizovaná v rámci projektu ProEntrée.

 

Další:

CED nemůže pro projekt ProEntrée zajistit herecký tým z řad zaměstnanců CED. Herecký tým musí být zajištěn žádajícím uměleckým týmem a jeho strategie složení je zásadní posuzovanou podmínkou výběru a posouzení.

Veškeré provozní a technické záležitosti musí být konzultovány a schváleny manažerem Projektu CED, stejně tak dramaturgické či ideové změny (scénář, jevištní řešení, změna interpretace např.) s uměleckým vedoucím Projektu CED.

Výzva “realizace podzim/zima 2018” je koncipovaná jako otevřená, tzn. může se hlásit tým splňující podmínky výzvy, ale je koncipovaná i jako adresná, kdy jsou osloveni mladí tvůrci po předchozím výběru.

 

Více informací poskytne:


Umělecký šéf Projektu CED
Pavel Baďura
pavel.badura@gmail.com

Manažerka Projektu CED
Lenka Jirků
tel.: +420 542 123 428 nebo +420 777 248 290
ced@ced-brno.cz
Centrum experimentálního divadla, p. o.
Zelný trh 9, 602 00 Brno

 

Výzva ke stažení v PDF

Výzva mladým divadelníkům - ProEntrée 20189.5.2018 15:27:00

Centrum experimentálního divadla, p.o. vypisuje otevřenou výzvu projektu ProEntrée 2018.


Výzva je určena mladým divadelníkům (nově vznikajícím či již existujícím divadelním skupinám). Vybraný umělecký tým bude mít možnost realizovat inscenaci v prostoru Sklepní scény CED.


Centrum experimentálního divadla podporuje aktivity nastupujících generací nadějných divadelních umělců. Ať už jde o profesionály, či divadelníky teprve se prosazující v profesionálním divadle. Projekt ProEntrée směřuje právě ke zviditelnění a nasměrování prvních profesionálních kroků začínajících divadelníků a umožňuje realizovat divadelní projekt v profesionálních podmínkách Centra experimentálního divadla, p.o.

 

Podmínky účasti: 
Umělecký tým (režisér, dramaturg a scénograf) musí být tvořen studenty, případně absolventy uměleckých vysokých škol (JAMU, DAMU, VŠMU a umělecko-teoretických oborech univerzit). Absolventi se mohou hlásit do projektu maximálně však tři roky od absolutoria v bakalářském nebo magisterském stupni vysoké školy. Počítá se datum odevzdání přihlášky. Umělecký tým, který v minulosti již realizoval inscenaci v rámci projektu ProEntrée se již nemůže výběrového řízení zúčastnit, jeho jednotliví členové v rámci jiného týmu však ano. Všichni členové uměleckého týmu potvrzují a ručí za svůj projekt podpisem na přihlášce.

 

Přihláška musí obsahovat:
- koncepci plánované inscenace (v rozsahu max. 3 normostrany).
- scénář, literární scénář, nebo libreto inscenace (případně jen koncept, nebo rozpracovanou scénu, ze které bude evidentní směřování záměru).
- křestní list plánované inscenace (musí obsahovat i konkrétní představu o reálném hereckém obsazení inscenace).
- profil uměleckého týmu (režisér, dramaturg, scénograf).
- ověření dostupnosti autorských práv (vyjádření agentury DILIA o. s., agentury Aura-Pont nebo autora).
- rozpočet inscenace – včetně plánovaných honorářů a veškerých dalších provozních nákladů spojených s reprízováním (kalkulace nákladů na 1 reprízu).
- umělecký tým musí být připraven v období posuzování projektů zodpovědět případné doplňující dotazy vznesené výběrovou komisí (stačí elektronickou formou).

Podmínkou je směřovat k realizaci komorního jevištního tvaru o maximálním počtu pěti herců - vzhledem k budoucímu reprízování inscenace a provozně technickým podmínkám Projektu CED.

 

Uzávěrka přihlášek je dne 14. 6. 2018. Přihlášky zasílejte manažerce Projektu CED – Vladimíře Kalatové – CED, p. o., Zelný trh 9, 602 00 Brno (může být i elektronicky), ced@ced-brno.cz. V případě zaslání poštou rozhoduje datum podání.

 

Vyhodnocení: Vítězný tým bude vybrán komisí složenou z ředitele CED, manažerky Projektu CED, uměleckého vedoucího Projektu CED, zástupce ředitele CED a přizvaných dvou členů odborné veřejnosti nejpozději do 28. června 2018.

 

Realizace: CED, p. o. uzavře s vybraným tvůrčím týmem smlouvu a na jejím základě vloží do projektu finanční částku v maximální výši 65 000 Kč. Z této částky mohou být hrazeny:
- honoráře uměleckému týmu (režisér, dramaturg, scénograf),
- herecké honoráře za nazkoušení inscenace,
- autorská práva,
- náklady na výrobu kostýmů, scény a rekvizit,
- sazba a tisk plakátů a programů.

 

CED, p.o. dále poskytne a prostřednictvím Projektu CED organizačně zajistí:
- prostor pro zkoušení v prostoru Kongresového sálu (případně Sklepní scény) v červnu až listopadu 2018 v minimálním počtu 30 čtyřhodinových zkoušek dle provozních možností prostor,
- prostor Sklepní scény v generálkovém týdnu (minimálně 4 dny před premiérou),
- standardní technické vybavení,
- technika inscenace z řad zaměstnanců CED (kumulovaná funkce osvětlovač – zvukař – stavba),
- uzavření autorskoprávní smlouvy k inscenaci,
- prostor Sklepní scény pro další reprízy inscenace (předpokládáno je 10 repríz do června 2019). O případném prodloužení reprízování inscenace rozhodne ředitel CED.
- CED, p.o. hradí honoráře herců na základě platných smluv a veškeré spotřební náklady na jednotlivá představení. Náklady na jednu reprízu však nesmí přesáhnout 3 000 Kč. Pokud náklady přesahují tuto částku, musí být zohledněny v rozpočtu inscenace.
- propagaci premiéry a všech repríz na měsíčních plakátech a elektronických médiích Projektu CED.

CED, p.o. bude vlastníkem veškerých práv k uvádění inscenace. Inscenace bude vždy (i v případě případných zájezdů) prezentována jako vlastní inscenace CED, p.o. realizována v rámci projektu ProEntrée.

 

Další:
CED, p.o. nemůže pro projekt ProEntrée zajistit herecký tým z řad zaměstnanců CED. Herecký tým musí být zajištěn žádajícím uměleckým týmem a jeho strategie složení je zásadní posuzovanou podmínkou výběru a posouzení.

Veškeré provozní a technické záležitosti musí být konzultovány a schváleny manažerem Projektu CED, stejně tak dramaturgické či ideové změny (scénář, jevištní řešení, změna interpretace např.) s uměleckým vedoucím Projektu CED.

 

Více informací poskytne:
manažerka Projektu CED
Vladimíra Kalatová
CED, p.o.
Zelný trh 9, 602 00 Brno
tel.: +420 542 123 428 nebo +420 777 248 290
ced@ced-brno.cz

van gogh : obraz - portrét režiséra23.1.2018 11:00:00

Barbora Chovancová, *1994
režisérka inscenace van gogh : obraz

Momentálně studuje poslední ročník režie na JAMU, který absolvuje inscenací Mechanický pomeranč. Kromě klauzurních prací má na kontě na příklad autorské pohybové představeni I LOVE YOU, X4312 vzniklé díky rezidenci ve Studiu ALTA a premiérované na festivalu ...příští vlna/next wave..., experimentální básnickou instalaci MAYDAY! podle textu Medea Material od Heinera Müllera realizovanou ve staré fabrice Mosilana, scénické čtení textu Princezna Hamlet pro festival Specific Divadla Feste či polskou klauzurní črtu hamlet maschine (PWST, Krakov). Z nejnovějších inscenací režijně spolupracovala na absolventském představení Večeře v Divadle na Orlí, kde také brzy chystá uvést současnou ruskou hru YOU autorky Olji Muchiny.

van gogh : obraz22.1.2018 13:12:00

Aktualizovaný trailer!

Přijdu včera - Tereza Volánková16.1.2018 14:44:00

Absolventka herectví KALD DAMU v ročníku Jiřího Havelky, jedna ze zakládajících členů divadelního souboru 11:55 a hrdý host Činoherního Studia v Ústí nad Labem.
Herečka s občasnou režijní a pedagogickou tendencí.
Pravdoláskař a Havloid.

 

Tvorba:

Divadlo Disk:
• Pitínský slovník (Branislav Mazúch, 2013)
• J. Sinclair – Umění Braku ON AIR (Petra Tejnorová, 2013)
• Stopař (Jan Lesák, 2013)
• Regulace intimity (Jiří Havelka, 2014)
• Hodní chlapci (Jan Mikulášek, 2014)


11:55 (soubor absolventů KALD DAMU působící v prostoru Jatka78):
• Střepy a chlebíčky (Jan Mikulášek, 2015)
• Pýcha a předsudek aneb Láska voní po hnijícím mase (Petra Tejnorová, 2016)
• + představení přenesená z Divadla Disk: Regulace intimity, Hodní chlapci a J. Sinclair - Umění
braku ON AIR


Činoherní studio Ústí nad Labem:
• My děti ze stanice ZOO (Michal Skočovský, 2015)
• Malý princ (Jan Plouhar, 2015)
Zkušenosti s dabingem, moderováním a loutkoherectvím.


REŽIJNÍ A AUTORSKÁ TVORBA:
• Chcem byť sám – videoklip ke stejnojmenné písni M. Brezovského (2012) scénář, režie
• Trailery pro představení divadla Disk (Regulace intimity, Pitínský slovník) (2014) scénář, režie
• Reklamní spoty pro vydavatelství Paseka (2014) scénář, režie
• Krátký nezávislý film Nebezpečí klidu (2015) scénář (spoluautor), režie
• Vinnetou aneb Kámoš je víc jak zlato z Nugget-Tsilu – představení vzniklo v rámci hereckých
klauzur 2. ročníku herectví KALD DAMU (2015) scénář (spoluautor), režie
• Záhada hlavolamu, Divadlo Lampion (2016) scénář (spoluautor), režie
• Salto nazad (scénické čtení v rámci festivalu Svaťák, 2017) režie
• TV MINI UNI (díly Proč je na zemi země, Proč existujou písničky, 2016, Česká televize) scénář
(spoluautor)

Přijdu včera - Sára Arnsteinová15.1.2018 17:03:00

 

Sára je pohybově aktivní herečka-performerka. Účinkuje v Alfredu ve dvoře, ve Studiu hrdinů, v projektech Pomezí, Prosíme nesahat!, nebo Korekce.
Ráda se věnuje tvorbě autorského divadla, což obnáší hledání tématu, výzkum, hledání formy a způsobu inscenování, hledání pohybového materiálu skrze improvizaci a psaní autorských textů.

 

Profesní zkušenosti:
2014 GoG (Studio Alta, autorská inscenace, premiéra 15.9. 2014)
2014 NEVINA (Live cinema projekt, režie: Petra T ejnorová)
2015 Zápisky Malta Lauridse Brigga – Studio Hrdinů (premiéra 20.září
2015, režie Adam Svozil- Kristýna Kosová)
2016 Slečna Julie – divadlo DISK (leden, režie Ida Kat Balslev)
2015-16 „Loneliness and stuff“ – Ufftenživot, autorský pohybový
projekt, Studio ALTA (premiéra 15.4. 2016)
2016 - 17 KOREKCE (alternace v představení, režie Jiří Haveka)
2016 -17 KEEP CALM – autorský projekt v procesu, premiéra říjen 2017,
Alfred ve dvoře
2016 - 17 POMEZÍ (imerzivní projekt, režie: Brychta, Tretiag, Součková)
2017 duben - říjen, inscenace Prosíme nesahat! v Památníku F.Palackého a
F.L.Riegra
2017 květen - zkoušení inscenace Veškerenstvo, Studio Hrdinů, premiéra 25.,26.
červen.

 

JINÉ ZKUŠENOSTI & FILM
Spolupráce na krátkých filmech se studenty FAMU, 48 hours film
project (2011)
Slam poetry (účast na exhibicích, 2013 – 14)
Rádio upoutávky (nakladatelství Paseka),
Čtení z knih (v rámci Noci literatury, Tábor, 2014)
Já, Mattoni (seriál ČT, režie Marek Najbrt, role služebné, 2016)
Anthropoid (režie Sean Ellis, 2016)
Underworld V (režie Anna Foerster, 2016)
Britannia (režie Sue Tally, 2016)
Odplata (režie Esther Gronenborn, 2017)
Milada (režie David Mrnka, premiéra podzim 2017)
Taneční a pohybové workshopy: Jaro Viňarský, Peter Šavel, Josef
Fruček + Linda Kapetanea, Lenka Vagnerová, Nancy Watton, Rasmus
Ölme, Vertedance, Renan Martins de Oliveira.
Kresba, Ilustrace (pracuje na ilustrované knize, odkaz:
edza14.tumblr.com/)

Zpráva o zázraku (Josef Tofar) - včerejší premiéra13.1.2018 09:30:00

Pár fotek z premiéry

Zpráva o zázraku (Josef Tofar) - obsazení13.1.2018 09:01:00

V hlavní roli uvidíte Michala Bumbálka, Pavla Doucka jako hlavního záporňáka, dále Miladku Vyhnálkovou, Tomáše Žilinského a Ondřeje Krause.

Michal Bumbálek11.1.2018 15:11:00

Roli Josefa Toufara ztvární Michal Bumbálek – znáte ho jistě z Divadla U stolu, kde hraje např. v „Návrat domů“, „I obešel já polí pět (Edgar)“ nebo „Jób“. Také ho můžete vidět v NDB.

(fotky jsou ze včerejší zkoušky)

Barbara Herz11.1.2018 09:45:00

Barbara Herz, režisérka inscenace Zpráva o zázraku (Josef Toufar), společně s režií na brněnské JAMU vystudovala i divadelní vědu a komparatistiku na pražské FF UK. Asi proto propadla autorskému divadlu, scénickým esejům a montážím zdánlivě nespojitelných textů. Založila platformu pro zkoumání dokumentárního divadla DOK.TRIN, kde krom Zprávy o zázraku (Josef Toufar) uvedla inscenace Svět včerejška, Antigone letem sokolím a Neklid (divadelní reportáž). O inscenování autenticity navíc píše dizertaci.

Mimo DOK.TRIN doposud spolupracovala s Divadlem v Dlouhé (Illies-Herz:1913), Husou na provázku (Maška:Golem 12:01, Fischerová: Mág), Národním divadlem Brno (Vyrypajev: Iluze, S.d.Ch.: Smrt v Benátkách, Mann: Kouzelný vrch), Východočeským divadlem Pardubice (Zalite: Pozemková daň), Městským divadlem Zlín (Stasiuk: Noc), brněnským Stadcem (Gombrowicz: Svatba), HaDivadlem (S.d.Ch.: Dokonalost) a Národním divadlem moravskoslezským (Radová: Studie Titus. Co vás žere?)

Druhá zkouška za námi10.1.2018 18:26:00
Naše nová herecká posila9.1.2018 17:14:00

Naše nová herecká posila pro inscenaci Zpráva o zázraku - Miladka Vyhnálková.

Oprašovací zkouška Zpráva o zázraku (Josef Toufar)9.1.2018 16:32:00

Milí diváci,

s potěšením Vám oznamujeme, že obnovujeme inscenaci projektu ProEntrée s názvem Zpráva o zázraku (Josef Toufar). Tady je pár fotek ze zkoušky.